ദിവസ വേതന കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്‍റുമാരെ നിയമിക്കുന്നത് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

നോട്ടീസ്

ഗ്രാമസഭ കലണ്ടര്‍ 2021 -22

Click here

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കുള്ള ഗ്രാമസഭ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ

12.02.2021 തീയതി 2.00 PM

Google meet joining info

Meeting link : https://meet.google.com/prv-pwcm-xsn

ഐക്കരനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലേക്ക് അക്കൌണ്ടന്‍റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2018-19 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

2018-19 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

2012 - 2013

2013-2014

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 -2021

ഐക്കരനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ മുഖേന ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുന്നതിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഐക്കരനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2020 കരട് വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡിലും ഐക്കരനാട് നോര്‍ത്ത്, പട്ടിമറ്റം എന്നീ വില്ലേജ് ഓഫീസിലും കുന്നത്തുനാട് താലൂക്ക് ഓഫീസിലും വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും, എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19