പുതുക്കിയ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ആലംകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2020 പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള പുതുക്കിയ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പരിശോധനക്കായി

ആലംകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

നം പദ്ധതിയുടെ പേര് അടങ്കല്‍
1 പദ്ധതി രൂപീകരണം നിര്‍വ്വഹണം മോണിട്ടറിംഗ് 200000
2 ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന് വിഹിതം നല്‍കല്‍ 81490
3 എസ് എസ് എ വിഹിതം നല്‍കല്‍ 1000000
4 ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന് വേതനം 262200
5 പരിരക്ഷ പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ 650000
6 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍ 300000
7 ആര്‍ദ്രം - കുടംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഈവനിംഗ് ഒ പിയിലേക്ക് ഡോക്ടര്‍ പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫ് സാലറി 885600
8 പൊതുജനാരോഗ്യ ശാക്തീകരണം 50000
9 കുുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ദേശീയ ഗുണനിലവാര അക്രഡിറ്റേഷന് സജ്ജമാക്കല്‍ 100000
10 സമ്പൂര്‍ണ്ണ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ജീവന്‍ രക്ഷ അവബോധ പഞ്ചായത്ത് 50000
12 ആയുര്‍വേദ ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍ 800000
13 ആയുർ സ്പർശം - സാന്ത്വന പരിചരണം (പാലിയേറ്റീവ് കെയർ) 200000
14 അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി 3500000
15 പട്ടികജാതി വനിതകള്‍ക്ക് വിവാഹധന സഹായം 2250000
16 പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മെറിട്ടോറിയസ് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ് 750000
18 പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് 1500000
19 പട്ടികജാതി വനിതകള്‍ക്ക് ഇരുചക്രവാഹനം 449000
20 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക് സ്കോളർഷിപ് 1700000
21 അങ്കണവാടി അധിക വാടക നൽകൽ 60000
23 നെല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതി 6649500
24 തെങ്ങ്കൃഷി വികസന പദ്ധതി 800000
25 ജീവനി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് വിത്ത് വിതരണം പദ്ധതി 50000
26 ജീവനി വാഴകൃഷി വികസന പദ്ധതി 100000
28 ലൈഫ് പിഎംഎവൈ ഭവന പദ്ധതി (എസ് സി ) 4000000
29 ലൈഫ് പി എംഎവൈ ഭവന പദ്ധതി (ജനറല്‍) 3600000
30 ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകള്‍ മാറ്റല്‍ 100000
31 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ പദ്ധതി (ജനറല്‍) 1000000
32 തെരുവ് വിളക്ക് പുനരുദ്ധാരണം - അടാട്ട് മോഡല്‍ 156900
33 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ പദ്ധതി (എസ് സി) 1500000
34 കളക്ടേഴ്സ് അറ്റ് സ്കൂൂള്‍ 3800
35 കൃഷിഭവന് കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രിന്‍ററും വാങ്ങല്‍ 100000
39 കൃഷിഭവന്‍ പ്രവര്‍ത്തന ചിലവുകള്‍ 20350
40 തുടര്‍ സാക്ഷരത പരിപാടി 300000
42 ഒന്നാം ക്ലാസ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് 200000
43 ഇഎംഎസ് ഭവന പദ്ധതി വായ്പ തിരിച്ചടവ് 964537
46 കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ എസ് സി 156000
47 മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് ഫർണീച്ചർ വാങ്ങല്‍ 75000
48 മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍ 300000
49 മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ധാതു ലവണ മിശ്രിതം വിരമരുന്ന് 100000
50 ഇന്‍റര്‍ കോം ഇപിഎബിഎക്സ് സ്ഥാപിക്കല്‍ 20000
51 റെക്കോർഡ് റൂം സജ്ജീകരിക്കല്‍ 150000
53 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് യുപിഎസും ജനറേറ്ററും വാങ്ങല്‍ 500000
54 ഓഫീസ് സൌകര്യം ഏര്പ്പെടുത്തല് 500000
57 കാളാച്ചാല്‍ തെക്കേമുക്ക് വിളക്കത്ര വളപ്പില്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 400000
58 കാളംകുന്ന് മണലിയാര്‍കാവ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 154872
59 കാളാച്ചാല്‍ പള്ളി ഇടവഴി കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 156373
60 പന്താവൂര്‍ കക്കിടിപ്പുറം റോഡ് റീടാറിങ്ങ് 999505
61 ചാത്തന്‍ കുളങ്ങര ഒരുപാക്ക് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 157368
62 കക്കിടിപ്പുറം കളത്തില്‍ താഴം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 270000
63 കോരോട്ടില്‍ ഇടവഴി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 150000
64 കക്കിടിപ്പുറം കോട്ടയില്‍ പാടം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 123248
65 മനക്കല്‍കുന്ന് കോളനി റോഡ് - സുലൈമാന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഇടവഴി കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 123456
66 കക്കിടിപ്പുറം മോസ്കോ കൂനിപ്പാടം നടപ്പാത കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 175000
67 നം 5 ബാലവാടി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 230000
68 പൊടിയനിക്കുന്ന് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 200000
69 ശാന്തി നഗര്‍ കൊഴിക്കര റോഡ് റീടാറിങ്ങ് 300000
70 ആലംകോട് അവറാന്‍ പടി തടത്തില്‍ നടപ്പാത കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 150000
71 സൂര്യന്റെ വളപ്പില്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 123564
72 തച്ചുപറമ്പ് കൂനിപ്പാടം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 275000
73 കരണംകോട് ഇടവഴി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 300000
75 കോക്കൂര്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ മയമുണ്ണി ഹാജി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 150000
76 മാങ്കുളം ഹൈസ്കൂള്‍ റോഡ് റീടാറിങ്ങ് 662992
78 അസ്സബാഹ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 240000
79 ചാക്കൂന്റെ വളപ്പില്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 200000
80 കോലിക്കര കുന്ന് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 250000
81 മാന്തടംഅച്ചായത്ത് കുന്ന് അംഗനവാടി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 200000
82 കോലിക്കര മദ്രസ്സ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 157368
83 മാമാണിപ്പടി പെരുമ്പുള്ളിപടി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് അവസാനഘട്ടം 100000
84 അബൂബക്കര്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 124132
85 മാന്തടം പട്ടേരി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് അവസാനഘട്ടം 158753
86 കോലിക്കര പാവിട്ടപ്പുറം സ്കൂള്‍ റോഡ് റീടാറിങ്ങ് 300000
87 ജനത സ്കൂള്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് രണ്ടാംഘട്ടം 200000
88 മാന്തടം ആര്യങ്കാവ് ബൈ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 87283
89 കോലിക്കര തറപ്പാട്ട് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 194419
90 പാവിട്ടപ്പുറം അംഗനവാടി റോഡ് ഇന്‍റര്‍ ലോക്കിങ്ങ് 100000
91 ഇന്ദിരാഗാന്ധി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 383012
92 വാരകളത്തില്‍ ഇടവഴി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 250000
93 കോട്ടില്‍ ഇടവഴി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 391330
94 വളപ്പില്‍പുരക്കല്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 150000
95 പെരുമ്പുള്ളി പടി കോളനി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 230000
96 പുളിക്കക്കടവ് ഗാന്ധി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 200000
97 ഐക്കിംനിംപുറത്ത് ഇടവഴി കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 245404
98 എറവറാംകുന്ന് പാടം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 220000
99 പള്ളിക്കുന്ന് പട്ടന്റെ വളപ്പില്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 160516
100 പള്ളിക്കുന്ന് കിഴക്കേവളപ്പില്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 220000
101 പാവിട്ടപ്പുറം സൊസൈറ്റി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 157369
102 ആലംകോട് ഗോതമ്പ് റോഡ് - പൂക്കേപുറം കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 183138
104 കിഴിക്കര അഹമ്മദ് സാഹിബ് റോഡ് കിഴിക്കര മരയങ്ങാട്ട് ഇടവഴി റോഡ് പറമ്പാത്താഴം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 350000
105 കോട്ടേംകുന്ന് ഇടവഴി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 250000
106 നെരവത്ത് വളപ്പില്‍ ഇടവഴി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 123443
107 നിരവത്ത് വളപ്പില്‍ പാടം ഇടവഴി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 150000
108 കാണിക്കല്ലുവളപ്പില്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 157339
109 മച്ചിങ്ങല്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 200000
110 ആലംകോട് സൈലന്റ് വാലി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 400000
111 സബീന ടാക്കീസ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് 172840
112 ചിയ്യാനൂർ ലക്ഷം വീട് കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് 110000
113 പന്താവൂര്‍ കാഞ്ഞിയൂര്‍ റോഡ് റീടാറിങ്ങ് സൈഡ് വൈഡനിംഗ് 460132
114 മുത്തൂര്‍ ഒരുപാക്ക് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 300000
115 പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ മുതല്‍ കാരക്കാട് അമ്പലം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 230066
116 ഗഫൂര്‍ കമ്പനി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് - വാര്‍ഡ് - 18 391085
117 പന്താവൂര്‍ പൂമുഖത്ത് താഴം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 156981
118 പന്താവൂര്‍ പൂക്കേത്തുകുളം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 170541
120 പന്താവൂര്‍ വയറേപാടം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തല്‍ 300000
121 വടക്കേതില്‍ ഉദിനുപറമ്പ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 300000
122 ഉദിനുപറമ്പ് ടവര്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 157281
123 പുക്കേപ്പുറം എസ് സി കോളനി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 200000
124 പള്ളിത്താഴം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 200000
125 കക്കിടിപ്പുറം സബ്സെന്റര്‍ പുനരുദ്ധാരണം 100000
126 13-ാം നമ്പര്‍ അംഗന്‍വാടി നവീകരണം 100000
129 ജിഎല്‍പിസ്കൂള്‍ ചിയ്യാനൂര്‍ ഓഡിറ്റോറിയം പണി പൂര്‍ത്തീകരണം 133000
130 സൈലന്റ് വാലി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് 200000
131 അരുവായിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് 200000
132 വട്ടത്തൂർ ഇടവഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് 200000
133 ചില്ലു സ്മാരക റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് 200000
134 ചെമ്പ്രത് ഇടവഴി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് 200000
135 പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡ്ഡിങ്ങ് യൂണിറ്റ് പുനരുദ്ധാരണം 350000
138 ആയുര്‍വ്വേദ ആശുപത്രി നവീകരണം 344678
139 വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം നവീകരണം ( താല്‍കാലിക പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ) 771812
140 ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ബില്‍ഡിങ്ങിന് സ്റ്റെയര്‍ ക്യാബിന്‍ നിര്‍മ്മാണം 150000
141 വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ ജനറൽ 300000
142 ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍ 250000
143 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും കളര്‍ പ്രിന്ററും വാങ്ങല്‍ 150000
145 എസ് സി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ 400000
146 പത്രം ബാലമാസിക വിതരണം 10000
149 തെരുവ് വിളക്ക് മെയിന്സിന്- ലൈറ്റുകളും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും വാങ്ങല് 490000
151 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയര്‍ (ജനറല്‍) 53566
152 വീട് റിപ്പയര്‍ ( എസ് സി ) 150000
153 കക്കിടിക്കല്‍ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി 200000
154 വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (ജനറല്‍) 500000
155 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ പദ്ധതി (എസ്,സി) 840000
156 പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് 281400
157 പത്രം ബാലമാസിക വിതരണം 100000
158 നെല്‍കൃഷി വികസനം 2815500
159 തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം 331378
160 വനിത പച്ചക്കറി കൃഷി 93000
161 വണ്‍ ക്ലാസ് റൂം സ്മാര്‍ട്ട് ക്ലാസ് റൂം (ഫര്‍ണീച്ചര്‍ വിതരണം) 1106400
162 ജൈവ ശുചിത്വ വിദ്യാലയം 382900
163 ആലംകോട് കൊടകല്ല് റോഡ് ടാറിംഗ് 400000
164 അച്ചായത്ത് കുന്ന് -എസ് സി റോഡ് റീ ടാറിംഗ് 250000
165 വടക്കേതില്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 161000
166 സംഘം ക്ലബ്ബ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീററിംഗ് 163000
167 മാങ്കുന്നത്ത് അമ്പലം മുതല്‍ പാടം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 214000
168 ആന്ത്ര റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 225000
169 ചിയ്യാനൂര്‍ ലക്ഷംവീട് കോളനി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 185000
170 രജി.ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ 168000
171 വാരിയം പറമ്പ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 209000
172 പൂളയില്‍ ഇടവഴി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 139000
173 ഇന്ദിരാജി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 158000
174 മലബാർ ഐ.ടി.സി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 143000
175 കക്കിടിപ്പുറം മുക്കിലപീടിക കക്കാട്ട് താഴം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 213400
176 കുന്നുംപുറം കുന്ന് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 191000
177 ചീനിക്കല്‍ ഇടവഴി ,തെക്കേതില്‍ ഇടവഴി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 112000
178 പള്ളിക്കുന്ന് എറവറാംകുന്ന് മുജാഹിദ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 162300
179 കക്കിടിക്കല്‍ ബാലവാടി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 170000
180 കുരുത്തിച്ചാല്‍ ഞാങ്ങാട്ട് പാടം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 160000
181 കക്കിടിപ്പുറം ആമയില്‍താഴം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 150000
182 പറയെന്റെ ഇടവഴി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 316000
183 പാവിട്ടപ്പുറം ബൈത്തുറഹ്മ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 142000
184 കഴുങ്ങില്‍ ഇടവഴി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 254500
185 കോട്ടയംകുന്ന് പാടം ഇടവഴി കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 95000
186 ഏറാത്ത് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിങ്ങ് 218900
187 23-ാം നമ്പര്‍ അംഗന്‍വാടി നവീകരണം 150000
188 5-ാം നമ്പര്‍ അംഗന്‍വാടി നവീകരണം 150000
189 കക്കിടിപ്പുറം സബ്സെന്‍റർ പുനരുദ്ധാരണം 170000
190 ഒതളൂർ കിഴക്കുമുറി അംഗനവാടി നവീകരണം 200000
191 ആയുർവേദ ആശുപത്രി പുനരുദ്ധാരണവും ചുറ്റുമതില്‍ നിർമ്മാണവും 400000
192 വാര്‍ഡ് രണ്ടില്‍ സുരക്ഷാവേലി സ്ഥാപിക്കല്‍ 100000
193 അസ്സബാഹ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 185000
194 ചിയ്യാന്നൂർ ജി എല്‍ പി സ്കൂളിന് ഓഡിറ്റോറിയം 225469
195 ഹൌസ്ഹോള്‍ഡ് പോർട്ടബിള്‍ ബയോബിന്‍ യൂണിറ്റ് 315000
196 ഹരിത കര്‍മ്മസേന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കല്‍ 103700
197 പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായ തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകള്‍ വാങ്ങിക്കല്‍ 825000
198 അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് അലമാര 316200
199 പള്ളിത്താഴം റോഡ് 221470
200 എല്‍.പി, യു.പി സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും (എസ്.സി) 240000
201 അംഗനവാടി വര്‍ക്കര്‍/ഹെല്‍പ്പര്‍ ഹോണറേറിയം (2019-20) 120000
202 ആര്യങ്കാവ് ചേനാത്ത് ശിവക്ഷേത്രം റോഡ് 200000
203 ആര്യങ്കാവ് ചേനാത്ത് ശിവക്ഷേത്രം റോഡ് രണ്ടാംഘട്ടം 80000
204 കോവിഡ് രോഗബാധയുടെ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍,പരിരക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 100000
205 കോവിഡ് കെയര്‍സെന്‍ററുകളില്‍ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍,വെള്ളം,ശുചിത്വമാലിന്യസംസ്ക്കരണ സൌകര്യങ്ങള്‍ 350000
207 തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആശുപത്രികള്‍ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങി നല്‍കല്‍ 100000
208 കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്ന സൌജന്യ ഊണിനുള്ള സഹായം(പരാമര്‍ശം 7) 100000
210 നഗരസഭകളിലെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെയും ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഗംബൂട്ട് , മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ വാങ്ങി നല്‍കല്‍ 50000
211 കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്ന സൌജന്യ ഊണിനുള്ള സഹായം(പരാമര്‍ശം 7) 500000
212 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 51200
213 അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് മിക്സി 70000
214 പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ് - മെഷിനറി സ്ഥാപിക്കലും മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള വാഹനം വാങ്ങലും 717057
216 പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റിലും ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയിലും മോട്ടര്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ 23105
217 ഹൈ വേയില്‍ ഹൈമാസ്റ്റ് റിപ്പയര്‍ 170000
218 താത്കാലിക ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം 186458
220 ഞാറക്കുന്ന് കുട്ടന്‍ നായർ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 201800
221 തച്ചുപറമ്പ് കോതക്കടവ് പുതുപ്പളളിതാഴം റോഡ് റീ ടാറിംഗ് 330000
222 17ാം നമ്പർ അംഗനവാടി പുനരുദ്ധാരണം 199500
223 കക്കിടിപ്പുറം എറവക്കാട് 4 സെന്‍റ് കോളനി റോഡ് , കക്കിടിപ്പുറം മോസ്കോ കക്കിടിക്കല്‍ റോഡ് 363000
224 മാളിയേക്കല്‍ റോഡ് റീടാറിംഗ് 170000
225 പന്താവൂർ കുന്ന് തച്ചുപറമ്പ് റോഡ് സൈഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് , റീടാറിംഗ് 849000
226 കോക്കൂര്‍ സബ്സെന്‍റര്‍ നവീകരണം 149150
227 പെരുമുക്ക് സബ്സെന്‍റർ നവീകരണം 200000
228 പൊതു കിണറുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം 60000
229 ഒതളൂർ ബണ്ട് റോഡ് റീടാറിംഗ് 394000
230 മഠത്തുംപുറം എസ് സി കോളനി പൊതു കിണ‍‍ര്‍ പുനരുദ്ധാരണം 50000
231 ഒതളൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി ഗോതമ്പ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 300000
232 പണ്ടാരത്തില്‍ ഇടവഴി റീടാറിംഗ് 200000
233 പെരുമുക്ക് അംഗനവാടിക്ക് ചുറ്റുമതില്‍ നിര്‍മ്മാണം 300000
234 ആലംകോട് ജി.എല്‍.പി സ്കൂളിന് ഓപ്പണ്‍ ഓഡിറ്റോറിയം 1096630
235 ഒതളൂര്‍ ജി യു പി സ്കൂള്‍ കെട്ടിട പുനരുദ്ധാരണം 390000
236 വാളകുളം കുളം സൈഡ് കെട്ടല്‍ 280000
237 വില്ലേജ് ഓഫീസിലും , പി.എച്ച്.സി യിലും വനിത സൌഹൃദ ടോയ് ലറ്റ് നിര്‍മ്മാണം 300000
238 ഫിസിയോ തെറാപ്പി സെന്‍ററില്‍ ടോയ് ലറ്റ് നിര്‍മ്മാണവും അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങള് ‍ ഒരുക്കലും 350000
239 ലൈഫ് / പി.എം.എ.വൈ ഭവന പദ്ധതി ( എസ് .സി ) 53000
240 ലൈഫ് / പി.എം.എ.വൈ (ജനറല്‍ ) 3280000
241 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ പദ്ധതി (ജനറല്‍) 140000
242 ലൈഫ്/പി.എം.എ.വൈ ഭവന പദ്ധതി (ജനറല്‍) 1160000
243 വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (എസ്,സി) 400000
244 വ്യക്തിഗത കക്കൂസ് പുരനുദ്ധാരണം 667180
245 കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം (ഒ.ഡി.എഫ്) 22800
246 ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്ക് ഫര്‍ണീച്ചര്‍ വാങ്ങല്‍ 25000
247 പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ബില്‍ഡിംഗ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ 350000
248 കോക്ലിയര്‍ ഇംപ്ലാന്‍റുകളുടെ മെയിന്‍റനന്‍സിന് കേരള സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി മിഷന് വിഹിതം നല്‍കല്‍ 150000
249 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി 200000
250 സുഭിക്ഷ കേരളം - തരിശ് നെല്‍ കൃഷി 600000
251 സുഭിക്ഷ കേരളം - തരിശ് കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗ കൃഷി 90000
252 സുഭിക്ഷ കേരളം - പച്ചക്കറി കൂലി ചെലവ് 60000
253 സുഭിക്ഷ കേരളം വീട്ടുവളപ്പില്‍ പടുതാകുളത്തിലെ മല്‍സ്യകൃഷി 627600
254 ഹരിതസഹായ സംഘടനക്ക് തുക നല്‍കല്‍ 136159
255 ജനകീയ ഹോട്ടല്‍ 100000
256 കുടിവെള്ള വിതരണം 2020-21 600000
257 ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ടോയ് ലറ്റ് നിര്‍മ്മാണം 939400
258 ഹൌസ് ഹോള്‍ഡ് പോര്‍ട്ടബിള്‍ ബയോബിന്‍ യൂണിറ്റ് 184800
259 ജൻ ജീവൻ 575000
260 കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിക്ക് കുടിവെള്ളക്കരം അടക്കല്‍ 450000
261 സെക്രട്ടറിക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങല്‍ 50000
262 പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റില്‍ സ്റ്റോക്ക് റൂം നിര്‍മ്മാണം 816073
263 ഗവഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ ടോയ് ലറ്റ് നിര്‍മ്മാണം 800000
264 സഖാവ് താഴം റോഡ് 380000
265 അവറാന്‍പടി കക്കാട്ട്താഴം കക്കിടിപ്പുറം റോഡ് റീടാറിംഗ് 250000
266 ചെമ്പ്ര ഇടവഴി റോഡ് കോണ്‍ഗ്രീറ്റിംഗ് 150000
267 ആനുവല്‍ മെയിന്‍റനന്‍സിന് കോണ്‍ട്രാക്ട് 50000
268 മൃഗാശുപത്രിയില്‍ ടോയ് ലറ്റ് നിര്‍മ്മാണം 200000
269 നിറവ് പ്രവര്‍ത്തന ഫണ്ട് 307476
271 നീര്‍ത്തട മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ 375000
273 പഞ്ചായത്തിന്ർറെ ഡോക്യുമെന്ർറേഷന്ർ തയ്യാറാക്കല്ർ 90000
274 ഫാമിലി ഹെല്ർത്ത് സെന്ർററലിർ് ലബോറട്ടറി ഏജന്ർറസ് വാങ്ങല്ർ 50000
275 പാലിന് സബ്സിഡി 100000
276 18 ാം നമ്പര്ർ അംഗനവാടി ചുറ്റുമില്ർ നിര്ർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം 50000
277 താടിപ്പടി എറവറാകുന്ന് ഓവുപാലം മെയിന്‍റനന്‍സ് 50000
278 ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് 400000
279 ഹരിതകര്ർമ്മസേന അംഗങ്ങള്ർക്ക് വയബിലിറ്റി ഗാപ്പ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കലും അനുബന്ധ ചെലവുകളും 401451
280 കറവപശുക്കള്ർക്ക് കാലിത്തീറ്റ 100000

ആലംകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കോവിഡ് 2019 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സൗജന്യമായി സമൂഹഅടുക്കള വഴി ഭക്ഷണം വിതരണം നടത്തുന്നവരുടെ പട്ടിക

NO Name Address, Place Native state
1 BAPPU MAHATO GOPALAN QUARTERS BIHAR
2 SADHU GOPALAN QUARTERS BIHAR
3 RAKESH GOPALAN QUARTERS BIHAR
4 SUNIL GOPALAN QUARTERS BIHAR
5 RAM PRAVESH GOPALAN QUARTERS BIHAR
6 SURESH GOPALAN QUARTERS BIHAR
7 NAVAL GOPALAN QUARTERS BIHAR
8 RAJU GOPALAN QUARTERS BIHAR
9 RAMBOL GOPALAN QUARTERS BIHAR
10 AJAATH GOPALAN QUARTERS BIHAR
11 HODIL CHOUHAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
12 KISNATHAR GOPALAN QUARTERS BIHAR
13 MANEESE GOPALAN QUARTERS BIHAR
14 LAL BABU GOPALAN QUARTERS BIHAR
15 MUKESHAKILESH GOPALAN QUARTERS BIHAR
16 BADAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
17 JAYAKRISHNANA GOPALAN QUARTERS BIHAR
18 THARUN GOPALAN QUARTERS BIHAR
19 AKAL GOPALAN QUARTERS BIHAR
20 ANIL CHOUHAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
21 BEER CHAND GOPALAN QUARTERS BIHAR
22 BIKAS KUMAR GOPALAN QUARTERS BIHAR
23 PAMPUM KUMAR GOPALAN QUARTERS BIHAR
24 PAMPUM KUMAR GOPALAN QUARTERS BIHAR
25 OKEL KUMA GOPALAN QUARTERS BIHAR
26 BOLA CHOUHAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
27 AMARNATH CHOUHAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
28 NIRANJAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
29 BIJU CHOUHAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
30 BILLATT CHOUHAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
31 SIVA CHOUHAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
32 KALLYAN YADHAV GOPALAN QUARTERS BIHAR
33 MIDHUN CHOUHAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
34 JEET CHOUHAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
35 PANKAJ CHOUHAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
36 JITHIN THAR CHOUHAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
37 CHOTTU CHOUHAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
38 RAJU CHOUHAN GOPALAN QUARTERS BIHAR
39 THAPUS PK MUHAMMED WEST BENGAL
40 SANDHAN PK MUHAMMED WEST BENGAL
41 ABAS PK MUHAMMED WEST BENGAL
42 NAYAN PK MUHAMMED WEST BENGAL
43 BABUL PK MUHAMMED WEST BENGAL
44 GOPAL PK MUHAMMED WEST BENGAL
45 HUSSAIN PK MUHAMMED WEST BENGAL
46 IBRAHIM PK MUHAMMED WEST BENGAL
47 AMIRUL SIKH PK MUHAMMED WEST BENGAL
48 AMINA BEEVI PK MUHAMMED WEST BENGAL
49 SONA PK MUHAMMED WEST BENGAL
50 BULLA PK MUHAMMED WEST BENGAL
51 ABDUL KABEER PK MUHAMMED WEST BENGAL
52 SUJAN SEITTA PK MUHAMMED WEST BENGAL
53 TUFAN PK MUHAMMED WEST BENGAL
54 MEHIR PK MUHAMMED WEST BENGAL
55 KALAAM PK MUHAMMED WEST BENGAL
56
NASAR QUARTERS WEST BENGAL
57 RAJU NASAR QUARTERS JHARKHAND
58 ANIL NASAR QUARTERS JHARKHAND
59 SIBILAL NASAR QUARTERS JHARKHAND
60 LOKIRAM NASAR QUARTERS JHARKHAND
61 JOHN NASAR QUARTERS JHARKHAND
62 PRADEEP NASAR QUARTERS JHARKHAND
63 SUNIL NASAR QUARTERS JHARKHAND
64 BINAY NASAR QUARTERS JHARKHAND
65 MOHINDAR NASAR QUARTERS JHARKHAND
66
AV MUHAMMED QRTS JHARKHAND
67 SURESH CHOUHAN AV MUHAMMED QRTS BIHAR
68 SARITHA AV MUHAMMED QRTS BIHAR
69 ABISHEK KUMAR AV MUHAMMED QRTS BIHAR
70 GOPAL KUMAR AV MUHAMMED QRTS BIHAR
71 NITHIKUMARY AV MUHAMMED QRTS BIHAR
72 HARI AV MUHAMMED QRTS TAMILNADU
73 SAROR AV MUHAMMED QRTS TAMILNADU
74 SELVAM AV MUHAMMED QRTS TAMILNADU
75 MOTHI AV MUHAMMED QRTS TAMILNADU
76 SIVANI AV MUHAMMED QRTS TAMILNADU
77 VALLI AV MUHAMMED QRTS TAMILNADU
78 SAROJ MAHATHUR AV MUHAMMED QRTS WEST BENGAL
79 KANTHI DEVI AV MUHAMMED QRTS WEST BENGAL
80 AJAYKUMAR AV MUHAMMED QRTS Bihar
81 SIJU KUMAR AV MUHAMMED QRTS Bihar
82 SUBO MADHAV AV MUHAMMED QRTS Bihar
83 MEGHNATH AV MUHAMMED QRTS Bihar
84 LAKINDAR AV MUHAMMED QRTS Bihar
85 AJITH AV MUHAMMED QRTS Bihar
86 OM PRAKASH AV MUHAMMED QRTS Bihar
87 SAXI AV MUHAMMED QRTS Bihar
88 SONU AV MUHAMMED QRTS Bihar
89 LAL BABU AV MUHAMMED QRTS Bihar
90 MAHESWAR AV MUHAMMED QRTS Bihar
91 ROOMJAN AV MUHAMMED QRTS Bengal
92 AMIR HUSSAIN AV MUHAMMED QRTS Bengal
93 RUPAI AV MUHAMMED QRTS Bengal
94 SALAN AV MUHAMMED QRTS Bengal
95 SUJON AV MUHAMMED QRTS Bengal
96 NIMMI AV MUHAMMED QRTS Bengal
97
K V IBRAHIM QTRS Bengal
98 RAJESH CHOUHAN K V IBRAHIM QTRS BIHAR
99 DILEEP K V IBRAHIM QTRS BIHAR
100 ROHIT K V IBRAHIM QTRS BIHAR
101 RAMSINGAR K V IBRAHIM QTRS BIHAR
102 KAMALESH K V IBRAHIM QTRS BIHAR
103 GONU CHOUHAN K V IBRAHIM QTRS BIHAR
104 NAMONARAYAN K V IBRAHIM QTRS BIHAR
105 PAPPUCHOUHAN K V IBRAHIM QTRS BIHAR
106 MANJAY K V IBRAHIM QTRS BIHAR
107 DEVI SANKAR K V IBRAHIM QTRS BIHAR
108 RAM ADDHAAR K V IBRAHIM QTRS BIHAR
109 ANKINTH K V IBRAHIM QTRS BIHAR
110 NAVAL K V IBRAHIM QTRS BIHAR
111 SANJEETH K V IBRAHIM QTRS BIHAR
112 SUNIL K V IBRAHIM QTRS BIHAR
113 KALLEENDAR K V IBRAHIM QTRS BIHAR
114 MANOJ K V IBRAHIM QTRS BIHAR
115 MAMUDHAN K V IBRAHIM QTRS BIHAR
116 SUNIL K V IBRAHIM QTRS BIHAR
117 RAGHAVENDAR K V IBRAHIM QTRS BIHAR
118 SUDHOR K V IBRAHIM QTRS BIHAR
119 SHATHRUKHANAN K V IBRAHIM QTRS BIHAR
120 PUKKAR K V IBRAHIM QTRS BIHAR
121 RAJU K V IBRAHIM QTRS BIHAR
122 Chotu Palli Quarters BIHAR
123 ABDURAHIMAN Palli Quarters BIHAR
124 MOHAMMED AALIM Palli Quarters BIHAR
125 BABEER Palli Quarters BIHAR
126 JAYA Palli Quarters TAMILNADU
127 SAIFUDHEEN Palli Quarters Bihar
128 MAJBOOR Palli Quarters Bihar
129 MOHAMMEDMASIKKAL Palli Quarters Bihar
130 NOORALAM Palli Quarters Bihar
131
EV MUHAMMED QTRS Bihar
132 KUDHOOS EV MUHAMMED QTRS BENGAL
133 RAVI MUTHU EV MUHAMMED QTRS BENGAL
134 MUNNA MATHUR EV MUHAMMED QTRS BENGAL
135 ABESHKUMAR EV MUHAMMED QTRS BENGAL
136 VIKAS MATHUR EV MUHAMMED QTRS BENGAL
137 BAGEERATH EV MUHAMMED QTRS BENGAL
138 JUNJUN EV MUHAMMED QTRS BENGAL
139 ABDESH EV MUHAMMED QTRS BENGAL
140 BULLA EV MUHAMMED QTRS BENGAL
141 AYYANAR EV MUHAMMED QTRS TAMILNADU
142 SILAMBARASAN EV MUHAMMED QTRS TAMILNADU
143 KAMALESH E V ABDULLAKUTTY RAJASTHAN
144 MEENA E V ABDULLAKUTTY RAJASTHAN
145 KABI;L E V ABDULLAKUTTY RAJASTHAN
146 SARATH E V ABDULLAKUTTY RAJASTHAN
147 SAXI E V ABDULLAKUTTY RAJASTHAN
148 JALANDAR E V ABDULLAKUTTY BIHAR
149 GOUTHAM E V ABDULLAKUTTY BIHAR
150 RAJESH E V ABDULLAKUTTY BIHAR
151 RAMABABU E V ABDULLAKUTTY BIHAR
152 PASHURAM E V ABDULLAKUTTY BIHAR
153 CHIKANDAR E V ABDULLAKUTTY BIHAR
154 SANJAY E V ABDULLAKUTTY BIHAR
155 BIRINDAR E V ABDULLAKUTTY BIHAR
156 SUNL E V ABDULLAKUTTY BIHAR
157 RAJAN E V ABDULLAKUTTY BIHAR
158 NARENDAR E V ABDULLAKUTTY BIHAR
159 BAHIRAN E V ABDULLAKUTTY BIHAR
160 ARUN E V ABDULLAKUTTY BIHAR
161 DILEEP E V ABDULLAKUTTY BIHAR
162 BARGHEES E V ABDULLAKUTTY BIHAR
163 ANJAMALI PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
164 GOPALAN PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
165 JAYALAKSHMI PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
166 BHOOMADEVI PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
167 KOUSALLYA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
168 SONIYA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
169 AYYANAR PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
170 AARAL PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
171 SIVA SANKAR PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
172 PORUKKALA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
173 SIVA LAKSHMI PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
174 VEERA SWAMI PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
175 MANJU PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
176 SAVITHA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
177 POOJASREE PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
178 MOHAMME RASHID ` PARAKKAL QUARTERS DELHI
179 MOHAMMED SHAKKIR PARAKKAL QUARTERS DELHI
180 DEVA BALAN PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
181 MANJULA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
182 LAKSHMANAN PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
183 MAYAKRISHNAN PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
184 RAMYA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
185 MONISHA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
186 ASWIN RAJ PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
187 DECKSHIT PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
188 PUTHRA KUMAR PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
189 SOORAJA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
190 PAZHANI PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
191 DAVA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
192 THAMA SWAMI PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
193 UNNAVALLI PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
194 ANUPRIYA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
195 DEEPIKA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
196 DHANUPRIYA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
197 SANJAY PARAKKAL QUARTERS RAJASTHAN
198 RAJESH PARAKKAL QUARTERS RAJASTHAN
199 PRADEEP PARAKKAL QUARTERS RAJASTHAN
200 RAJESH PARAKKAL QUARTERS RAJASTHAN
201 AYAF PARAKKAL QUARTERS RAJASTHAN
202 SANDEEP PARAKKAL QUARTERS RAJASTHAN
203 RAMU PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
204 MAHALAKSHMI PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
205 VANITHA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
206 VINITHA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
207 VIGHNESH PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
208 MUTHU PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
209 AMUDHA PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
210 SAKTHIVEL PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
211 MALARKODI PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
212 Poonkodi PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
213 AYYANAR PARAKKAL QUARTERS TAMILNADU
214 SURESH MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
215 KUPPA MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
216 VALAR MAYI MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
217 KEERTHIKA MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
218 KRISHNA MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
219 PRIYADHARSHINI MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
220 KARIMAN MATHER MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
221 KIRAN BEDI MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
222 BIBA KUMARI MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
223 AMEER KUMAR MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
224 AKHILESH MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
225 RAKESH MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
226 MANOJAR MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
227 TARKEES MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
228 SAHIB MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
229 DASHARATH MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
230 KUAMER MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
231 RAMESH KUMAR MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
232 UPREM KUMAR MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
233 SILANATH MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
234 BIJOY MATHUR MUTHUKAD PALLI QUARTERS RAJASTHAN
235 JYOTHI DEVI MUTHUKAD PALLI QUARTERS RAJASTHAN
236 SIKKANDAR MUTHUKAD PALLI QUARTERS RAJASTHAN
237 SIYANG DEVI MUTHUKAD PALLI QUARTERS RAJASTHAN
238 CHINDRAS MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
239 USHA MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
240 MITHAL MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
241 ARJAN MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
242 LOL BABU MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
243 UMESH MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
244 KALAAM MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
245 CHOTHU MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
246 MITTU MUTHUKAD PALLI QUARTERS BIHAR
247 MOUSI MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
248 LAKSHMANAN MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
249 SHATHRUKHNAN MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
250 BAL RAAM MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
251 DHEERAJ MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
252 RAMU MUTHUKAD PALLI QUARTERS TAMILNADU
253 MANIKANDAN PARECHI QUARTERS TAMILNADU
254 GOVINDHAN PARECHI QUARTERS TAMILNADU
255 MALATHI PARECHI QUARTERS TAMILNADU
256 SANJAY PARECHI QUARTERS TAMILNADU
257 SAKTHI VEL PARECHI QUARTERS TAMILNADU
258 GEETHA PARECHI QUARTERS TAMILNADU
259 NANDAKUMAR PARECHI QUARTERS TAMILNADU
260 NANDI AZHAKAN PARECHI QUARTERS TAMILNADU
261 NANDHINI PARECHI QUARTERS TAMILNADU
262 JAYALAKSHMI PARECHI QUARTERS TAMILNADU
263 MANIKANDAN PARECHI QUARTERS TAMILNADU
264 SIVARAJ PARECHI QUARTERS TAMILNADU
265 PACHAMMA PARECHI QUARTERS TAMILNADU
266 MANIKANDAN PARECHI QUARTERS TAMILNADU
267 RAJAKUMARI PARECHI QUARTERS TAMILNADU
268 RAJALAKSHMI PARECHI QUARTERS TAMILNADU
269 ANSIKA PARECHI QUARTERS TAMILNADU
270 ALAMELU PARECHI QUARTERS TAMILNADU
271 RAMAYI PARECHI QUARTERS TAMILNADU
272 GAJENDRAN PARECHI QUARTERS TAMILNADU
273 PAVADA PARECHI QUARTERS TAMILNADU
274 MEENA PARECHI QUARTERS TAMILNADU
275 RAJAMANI PARECHI QUARTERS TAMILNADU
276 JEEVAN PARECHI QUARTERS TAMILNADU
277 RAMESH PARECHI QUARTERS TAMILNADU
278 SUMATHI PARECHI QUARTERS TAMILNADU
279 LOGESH RAM PARECHI QUARTERS TAMILNADU
280 SABITHA P V MUHAMMED HAJI QUARTERS ASSAM
281 AFSAL P V MUHAMMED HAJI QUARTERS ASSAM
282 MOHAMMED ASHIM P V MUHAMMED HAJI QUARTERS U K
283 MOHAMMED TARIQ P V MUHAMMED HAJI QUARTERS U K
284 AWDHESH MAHATO P V MUHAMMED HAJI QUARTERS BIHAR
285 KAMALESH KUMAR P V MUHAMMED HAJI QUARTERS BIHAR
286 Rajeev Ranjan Prasad P V MUHAMMED HAJI QUARTERS BIHAR
287 SANJAY Kumar Mahato P V MUHAMMED HAJI QUARTERS BIHAR
288 RABI KUMAR MAHATO P V MUHAMMED HAJI QUARTERS BIHAR
289
P K ASHRAF QUARTERS BIHAR
290 RAVI P K ASHRAF QUARTERS RAJASTHAN
291 PASACHITH P K ASHRAF QUARTERS RAJASTHAN
292 GOUTHAM P K ASHRAF QUARTERS RAJASTHAN
293 SUNIL GATHE P K ASHRAF QUARTERS RAJASTHAN
294 SAAGAR P K ASHRAF QUARTERS RAJASTHAN
295 RAKESH P K ASHRAF QUARTERS RAJASTHAN
296 PREM NATHE RAJAN QUARTERS BIHAR
297 SURESH METHA RAJAN QUARTERS BIHAR
298 Umarul Shaike KVM Quarters Bengal
299 Rohta KVM Quarters Bengal
300 Abdul Rahiman KVM Quarters Bengal
301 Ashrahul Haque KVM Quarters Bengal
302 Abid Ali KVM Quarters Bengal
303 MUJAHID KVM Quarters BANGAL
304 MUKTHARALLA KVM Quarters BANGAL
305 HUSSAIN KVM Quarters BANGAL
306 ALI SAHIR QUARTERS BANGAL
307 SUROJ SAHIR QUARTERS BANGAL
308 BILAL SAHIR QUARTERS BANGAL
309 RAJESH SAHIR QUARTERS BANGAL
310 SHARAVAN MATHUR SAHIR QUARTERS BANGAL
311 GOLA KUMAR SAHIR QUARTERS BANGAL
312 JITHU K K QUARTERS U P
313 KEERTHA DEVI K K QUARTERS U P
314 RATHNA KUMARI K K QUARTERS U P
315 SAITHUL K K QUARTERS BIHAR
316 AYISHUDHEEN K K QUARTERS BIHAR
317 BABUR K K QUARTERS BIHAR
318 NAJIMUL ABDUL K K QUARTERS BIHAR
319 GOVIND KUMAR JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
320 SANDENDAR JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
321 MAKOON JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
322 NEERAJ JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
323 PAVAN JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
324 SHATHRUKHNAN JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
325 BEEKI JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
326 POOJA DEVI JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
327 INDU DEVI JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
328 PRIYADHARSHINI JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
329 PIRIYAMSHU JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
330 RAMCHANDRA JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
331 AMITH KUMAR JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
332 SAMBU JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
333 BIRESH JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
334 MANJAY JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
335 AMEER JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
336 SANDHEEP JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
337 LAKSHMANAN JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
338 NAVAL JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
339 BATTUN JAYAPRAKASH QOUARTERS BIHAR
340 DINESH ABU HAJI QUARTERS BIHAR
341 RAKESH ABU HAJI QUARTERS BIHAR
342 KRISHNA ABU HAJI QUARTERS BIHAR
343 MANOJ ABU HAJI QUARTERS BIHAR
344 SANTHELAL ABU HAJI QUARTERS BIHAR
345 RAMLATT RAY ABU HAJI QUARTERS BIHAR
346 SANTHESH KUMAR ABU HAJI QUARTERS BIHAR
347 AJESH RAY ABU HAJI QUARTERS BIHAR
348 RAJ KISHOR ABU HAJI QUARTERS BIHAR
349 ETHAVAAR KUMAR ABU HAJI QUARTERS BIHAR
350 ISLAM ABU HAJI QUARTERS U P
351 SOLAMAN ABU HAJI QUARTERS U P
352 FIROSE ABU HAJI QUARTERS U P
353 AUROJ ABU HAJI QUARTERS U P
354 IQDAN ABU HAJI QUARTERS U P
355 ARIF ABU HAJI QUARTERS U P
356 NABEERUL ABU HAJI QUARTERS U P
357 KIRAN ABU HAJI QUARTERS U P
358 UDHEER S K MANJERI QUARTERS BANGAL
359 MOHIYUDHEEN MANJERI QUARTERS BANGAL
360 ABDULLA SITTE MANJERI QUARTERS BANGAL
361 ABDULLA SITTE MANJERI QUARTERS BANGAL
362 NIYATHULLA MANJERI QUARTERS BANGAL
363 BIJAY RAJ MANJERI QUARTERS BIHAR
364 MUNNA MANDI MANJERI QUARTERS BIHAR
365 RAJA SHAFATHI MANJERI QUARTERS BIHAR
366 KUMA MANJERI QUARTERS TAMILNADU
367 SHAKTHIVEL MANJERI QUARTERS TAMILNADU
368 JAMEERUDHEEN MANJERI QUARTERS BANGAL
369 BABIYALL MANJERI QUARTERS BANGAL
370 SHIHABUDHEEN MANJERI QUARTERS BANGAL
371 MUSTHAQUE MANJERI QUARTERS BANGAL
372 JITHU AMMU QUARTERS BIHAR
373 BIGAN AMMU QUARTERS BIHAR
374 CHOTTU CHOUHAN AMMU QUARTERS BIHAR
375 AMITH KUMAR AMMU QUARTERS BIHAR
376 SAKEER AMMU QUARTERS BIHAR
377 PANKAJ KUMR AMMU QUARTERS BIHAR
378 SONU KUMAR AMMU QUARTERS BIHAR
379 AMTH KUMAR AMMU QUARTERS BIHAR
380 PRATHUM AMMU QUARTERS BIHAR
381 DEPA AMMU QUARTERS BIHAR
382 GOUTHAM AMMU QUARTERS BIHAR
383 KESU AMMU QUARTERS BIHAR
384 MUNNA AMMU QUARTERS BIHAR
385 MUKESH KUMAR AMMU QUARTERS BIHAR
386 BIGAN KUMAR AMMU QUARTERS BIHAR
387 PRATHUM MATHUR AMMU QUARTERS BIHAR
388 SANNI KUMAR AMMU QUARTERS BIHAR
389 DILEEP MATHUR AMMU QUARTERS BIHAR
390 MUKUR MATHUR AMMU QUARTERS BIHAR
391 POON MATHUR AMMU QUARTERS BIHAR
392 SANJAY MATHUR AMMU QUARTERS BIHAR
393 JEEVAN MTHUR AMMU QUARTERS BIHAR
394 CHOLAN MATHUR AMMU QUARTERS BIHAR
395 MIDHILON MATHUR AMMU QUARTERS BIHAR
396 NIRAJ KUMAR AMMU QUARTERS BIHAR
397 SURENDAR MATHUR AMMU QUARTERS BIHAR
398 PRAVEESH KUMAR AMMU QUARTERS BIHAR
399 SANJAY KUMAR AMMU QUARTERS BIHAR
400 ARUN MATHUR AMMU QUARTERS BIHAR
401 SNTHI HIGH WAY PWD TAMILNADU
402 PARAMSIVAN HIGH WAY PWD TAMILNADU
403 ARAVIND HIGH WAY PWD TAMILNADU
404 MURUKESH HIGH WAY PWD TAMILNADU
405 BINDU HIGH WAY PWD TAMILNADU
406 UNNIKRISHNAN HIGH WAY PWD TAMILNADU
407 PONNAMMA HIGH WAY PWD TAMILNADU
408 SIVA HIGH WAY PWD TAMILNADU
409 APPUS HIGH WAY PWD TAMILNADU
410 SARITHA HIGH WAY PWD TAMILNADU
411 VISHAL HIGH WAY PWD TAMILNADU
412 VINITHA HIGH WAY PWD TAMILNADU
413 SIVANI HIGH WAY PWD TAMILNADU
414 PARAMAN HIGH WAY PWD TAMILNADU
415 POONKODI HIGH WAY PWD TAMILNADU
416 MANIKANDAN HIGH WAY PWD TAMILNADU
417 KUMAR HIGH WAY PWD TAMILNADU
418 THANKAMANI HIGH WAY PWD TAMILNADU
419 DHANALAKSHMI HIGH WAY PWD TAMILNADU
420 DHANAPRIYA HIGH WAY PWD TAMILNADU
421 VELU HIGH WAY PWD TAMILNADU
422 ANJALI HIGH WAY PWD TAMILNADU
423 MANIKANDAN HIGH WAY PWD TAMILNADU
424 BINDHU HIGH WAY PWD TAMILNADU
425 SHAKTHIVEL HIGH WAY PWD TAMILNADU
426 KAANTHI HIGH WAY PWD TAMILNADU
427 SIVAKUMAR HIGH WAY PWD TAMILNADU
428 MANI VEL HIGH WAY PWD TAMILNADU
429 ARAVIND HIGH WAY PWD TAMILNADU
430 NITHYA HIGH WAY PWD TAMILNADU
431 SATHYA HIGH WAY PWD TAMILNADU
432 VASANTHA HIGH WAY PWD TAMILNADU
433 GANESHKUMAR HIGH WAY PWD TAMILNADU
434 SREEPRIYA HIGH WAY PWD TAMILNADU
435 SREEVIDHYA HIGH WAY PWD TAMILNADU
436 BAKUL SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
437 SABUR SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
438 TAJASHI SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
439 SALMAN RASHEED QUARTERS BANGAL
440 AFJAL SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
441 SHAKKILSHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
442 JAKKIR SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
443 MUSTHAFA SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
444 SHAKKIL SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
445 BAKUL SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
446 KAJAU SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
447 SHAMINAL SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
448 ASHADUL SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
449 MIRAJ SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
450 DINU SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
451 JADHAYI SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
452 BULLA SHAQUE RASHEED QUARTERS BANGAL
453 RAJU V RASHEED QUARTERS BANGAL
454 NANDU KOLIKKAR MDRASA BANGAL
455 NARAYAN KOLIKKAR MDRASA BANGAL
456 SOMNATH KOLIKKAR MDRASA BANGAL
457 ARAVIND KOLIKKAR MDRASA BANGAL
458 LAKSHMANAN SRMA AMEERUDHEEN QUARTERS J K
459 PREETHI SARMA AMEERUDHEEN QUARTERS J K
460 KALESAN AMEERUDHEEN QUARTERS TAMILNADU
461 PULINA AMEERUDHEEN QUARTERS TAMILNADU
462 MURUKESH MAMU QUARTERS TAMILNADU
463 VEERENDRAN MAMU QUARTERS BIHAR
464 ANIL MAMU QUARTERS BIHAR
465 MUKESHKUMAR MAMU QUARTERS U P
466 SAJATH ANSARI MAMU QUARTERS U P
467 MUSTHAQ ANSARI MAMU QUARTERS U P
468 PARVOOS ANSARI MAMU QUARTERS U P
469 SUGREEM ANSARI MAMU QUARTERS U P
470 ABDUL KASIM BASHEER QUARTERS BANGAL
471 HARA SK BASHEER QUARTERS BANGAL
472 MOHAN DEVAN BASHEER QUARTERS BANGAL
473 SALEEM SHAQUE BASHEER QUARTERS BANGAL
474 ALAMIN S K BASHEER QUARTERS BANGAL
475 MUHAMMED ASIF KADERKA QUARTERS U P
476 RAVI KUMAR KADERKA QUARTERS U P
477 SHAHABAL ALI KADERKA QUARTERS U P
478 PANKAJ KUMAR KADERKA QUARTERS U P
479 MANOJ KISHOR MATHOR KADERKA QUARTERS BIHAR
480 ANAND KUMAR KADERKA QUARTERS BIHAR
481 JAYARAM MATHOUR KADERKA QUARTERS BIHAR
482 SHESHNATH KUMAR KADERKA QUARTERS BIHAR
483 KRISHNA RAJ KADERKA QUARTERS BIHAR
484 DHEERAJ KUMAR KADERKA QUARTERS BIHAR
485 BAHRAN MATHOUR KADERKA QUARTERS BIHAR
486 BUTY MATHOUR KADERKA QUARTERS BIHAR
487 VIJAY MANJHI KADERKA QUARTERS BIHAR
488 DHASHARATH MATHOUR KADERKA QUARTERS BIHAR
489 BHIM KUMAR KADERKA QUARTERS BIHAR
490 SANDEEP KUMAR KADERKA QUARTERS BIHAR
491 DITCENTAR RAI KADERKA QUARTERS BIHAR
492 BAYAS MANJHI KADERKA QUARTERS BIHAR
493 SK JAMIRATTIN KADERKA QUARTERS BANGAL
494 S K MUSTHAQ ALI KADERKA QUARTERS BANGAL
495 S K RABINT KADERKA QUARTERS BANGAL
496 S K SHAHABUTTIN KADERKA QUARTERS BANGAL
497 NARESH KUMAR KADERKA QUARTERS BIHAR
498 BHANARAYAN PASSWAN KADERKA QUARTERS BIHAR
499 SHAMBU PASSWAN KADERKA QUARTERS BIHAR
500 BASANT PASSWAN KADERKA QUARTERS BIHAR
501 CHANDRASEKARAN KADERKA QUARTERS BIHAR
502 NITISH KUMA KADERKA QUARTERS BIHAR
503 SHYAMNATHAN PASSWAN KADERKA QUARTERS BIHAR
504 RAMANANDAN PASSWAN KADERKA QUARTERS BIHAR
505 TAPESWAR PASSWAN KADERKA QUARTERS BIHAR
506 SURESH PASSWAN KADERKA QUARTERS BIHAR
507 DILEEP KUMAR PASSWAN KADERKA QUARTERS BIHAR
508 SHAMDEV RAY KADERKA QUARTERS BIHAR
509 BRAMDEV RAY KADERKA QUARTERS BIHAR
510 SIKKANDA RAY KADERKA QUARTERS BIHAR
511 BIMAL RAY KADERKA QUARTERS BIHAR
512 RAJESH RAY KADERKA QUARTERS BIHAR
513 RAMJID KUMAR KADERKA QUARTERS BIHAR
514 RAJU KUMAR KADERKA QUARTERS BIHAR
515 CHYMMYN RAY KADERKA QUARTERS BIHAR
516 RAMESH RAY KADERKA QUARTERS BIHAR
517 RAMBIAY MATHOUR KADERKA QUARTERS BIHAR
518 LAL BABA MATHOUR KADERKA QUARTERS BIHAR
519 KIRAN KUMAR KADERKA QUARTERS BIHAR
520 MUNCHUN KUMAR KADERKA QUARTERS BIHAR
521 SANIB KUMAR KADERKA QUARTERS BIHAR
522 SUDHIR MAHATO KADERKA QUARTERS BIHAR
523 Kalicharan Mahto KADERKA QUARTERS BIHAR
524 Terash Kumar KADERKA QUARTERS BIHAR
525 Arun Prasad KADERKA QUARTERS BIHAR
526 Gabu Mahto KADERKA QUARTERS BIHAR
527 Printu Kumar KADERKA QUARTERS BIHAR
528 Harmuj Ali Safwan Quarters Assam
529 Maujaharul Haque Safwan Quarters Assam
530 Ariful Islam Safwan Quarters Assam
531 Mohibur Rahman Safwan Quarters Assam
532 Salman Ali Safwan Quarters Assam
533 Mustafa Kamal Safwan Quarters Assam
534 Shahid Safwan Quarters Assam
535 Rabbul Amin Mohammadali Quarters Assam
536 Habijul Haque Mohammadali Quarters Assam
537 Omar Faruqe Mohammadali Quarters Assam
538 Irajuhul Haque Mohammadali Quarters Assam
539 Salman Ali Mohammadali Quarters Assam
540 Ayaya Alam Mustafa Quarters Assam
541 Muksial Islam Mustafa Quarters Assam
542 Ziakul Islam Mustafa Quarters Assam
543 Ganeshan Vasu Quarters Tamil Nadu
544 Saraswathi Vasu Quarters Tamil Nadu
545 Rju Vasu Quarters Tamil Nadu
546 Vinod Vasu Quarters Tamil Nadu
547 Sandhya Vasu Quarters Tamil Nadu
548 Senthil Vasu Quarters Tamil Nadu
549 Lakshmanan Vasu Quarters Tamil Nadu
550 Rajankam Vasu Quarters Tamil Nadu
551 Mohammed Vasu Quarters Tamil Nadu
552 Udheerbara Kumar M V Residency Bihar
553 Pawan Mahato M V Residency Bihar
554 Sree Ram Mahato M V Residency Bihar
555 Hemanth Kumar M V Residency Bihar
556 Om Prakash Kumar M V Residency Bihar
557 Bhupendra Kumar Mahato M V Residency Bihar
558 Shailesh Mahato M V Residency Bihar
559 Ajay Mahato M V Residency Bihar
560 Thenolal Mahato M V Residency Bihar
561 Raj Kishor Anugraha Quarters Bihar
562 Raju Anugraha Quarters Bihar
563 Laldeevi Devi Anugraha Quarters Bihar
564 Manoj Kumar Anugraha Quarters Bihar
565 BIJAY RAJ Anugraha Quarters Bihar
566 Deepak Anugraha Quarters Bihar
567 Braj Kishor Anugraha Quarters Bihar
568 Dinesh Anugraha Quarters Bihar
569 Valiya Moorthi Al Haleej Quarters Tamil Nadu
570 Abhilash Al Haleej Quarters Kerala
571 Shaheda Al Haleej Quarters Kerala
572 Nishad Al Haleej Quarters Kerala
573 Sulphath Al Haleej Quarters Kerala
574 Lenin Al Haleej Quarters Kerala
575 Anil Al Haleej Quarters Kerala
576 Vidya Al Haleej Quarters Kerala
577 Santha Al Haleej Quarters Kerala
578 Avinash Al Haleej Quarters Kerala
579 Valiya Moorthi Al Haleej Quarters Kerala
580 Anu Al Haleej Quarters Kerala
581 Sankaran , Pathavoor Alamcode PO Kerala
582 Sajeesh, Panthamkattil Alamcode PO Kerala
583 Ajith Panthamkattil Alamcode PO Kerala
584 Sajeesh. Illathparambil Alamcode PO Kerala
585 Suresh Illathparambil, alamkode Alamcode PO Kerala
586 Latheef Kottilil Alamcode PO Kerala
587 Sikkandan , Kottilil Alamcode PO Kerala
588 Aris , Kottilil Alamcode PO Kerala
589 Musthafa Thondanchirakkal Alamcode PO Kerala
590 Ashraf , Panthamkunnath Alamcode PO Kerala
591 Achu, Theruvath kallungal , Alamcode Kerala
592 Muhammed yasir Theruvath kallungal , Alamcode Kerala
593 Aleena Theruvath kallungal , Alamcode Kerala
594 Faseela Theruvath kallungal , Alamcode Kerala

വികസന സെമിനാര്‍

ആലംകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ജനകീയാസൂത്രണം - 2020-21 വികസന സെമിനാര്‍ 29/02/2020 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് സഫ  കോംപ്ലക്സ്  ചങ്ങരംകുളത്ത് വെച്ച് നടത്തുന്നു.

ആലംകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഗ്രാമസഭാ അറിയിപ്പ്

ആലംകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2020-21 പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ഗ്രാമസഭകള്‍ 2020 ജനുവരി 20 തീയ്യതി മുതല്‍2020 ഫെബ്രുവരി 02 തീയ്യതി വരെ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും സമയത്തും ചേരുന്നു. എല്ലാ പൊതുജനങ്ങളും പങ്കെടുക്കുക

വാര്‍ ഡ്                     സ്ഥലം                                                             തീയ്യതി

1                               എ എം എല്‍പി.എസ് കാളാച്ചാല്‍                  25.01.2020     10.30 എ.എം

2                              എ എം എല്‍പി.എസ് കക്കിടിപ്പുറം             02.02.2020     2. പിഎം

3                             കെ.വിയു. പി.എസ് കാളാച്ചാല്‍                       02.02.2020   2. പിഎം

4                             ജി  എല്‍പി.എസ് ആലംകോട്                         01.02.2020     2. പിഎം

5                             ജനത സ്കൂള്‍,    പന്താവൂര്‍                                 01.02.2020     3. പിഎം

6                           ആലംകോട് മദ്രസ്സ                                                     24.01.2020     2. പിഎം

7                         ഉദിനുപറമ്പ്     മദ്രസ്സ                                                  24.01 .2020     2. പിഎം

8                       എ എം എല്‍പി.എസ് ചിയ്യാന്നൂര്‍                       25.01 .2020     2. പിഎം

9                       ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂള്‍ കോക്കൂര്‍                                 25.01 .2020     2. പിഎം

10                   കോക്കൂര്‍ സിറാജുല്‍ ഉലൂം മദ്രസ്സ                             20.01.2020     2. പിഎം

11.                  കോലിക്കര മദ്രസ്സ                                                                  25.01.2020

12                    എ എം എല്‍പി.എസ് പാവിട്ടപ്പുറം                       25.01.2020    10.30 എ എം

13                 ജിയുപി .എസ് കക്കിടിപ്പുറം                                        19.01.2020     3. പിഎം

14                കിഴിക്കര മദ്രസ്സ                                                                   20.1.2020         2.30 പിഎം

15              പള്ളിക്കുന്ന് മദ്രസ്സ                                                               27.01.2020     2. പിഎം

16                ജി.എല്‍പി.എസ് ചിയ്യാന്നൂര്‍                                      25.01.2020     2. 30പിഎം

17                 എസ്എം സ്കൂള്‍ , മാന്തടം                                           26.01.2020     3. പിഎം

18                ബിടിഎംയുപി.എസ് കക്കിടിപ്പുറം                       18.01.2020     2. പിഎം

19              ഹിയാത്തുല്‍‌ ഇസ്ലാം മദ്രസ്സ                                          23.01.2020     2. പിഎം